If you are experiencing a mental health crisis, please call 911 or the Community Crisis Hotline at 520-622-6000.

Amazon com.tr : sezar

Hayatı, hüküm sürdüğü dönem, William Shakespeare’e verdiği ilham… Julius Caesar kimdir? Tüm bunlara ve daha fazlasına dair ufak bir gezintiye çıkalım. Dokuzuncu bölüm casino sezar Mısır’da ( ) başlığı altında Pompeius’u takibi sonucu Mısır’a ulaşan Caesar’a rakibinin başı ve üzerindeki değerli eş­yalar sunulmuş; ama bu durumdan memnun olmayan Caesar’ın psikolojik du­rumuna değinilir.

  • Yolun bulunduğu vadinin batısında kalan bu ara­zide yaptığımız yüzey araştırma­sında, savaş sonrasında ölülerin gömülmüş olabileceği toplu me­zarları andıran suni tepecikler saptanmıştı.
  • Tokat iline 62 kilometre uzaklıkta olan Zile, 54 bin 368 nüfuslu bir ilçe.
  • Birçok medeniyete ev sahipliği yapan yer, “Zela , Zelitis, Zelitis, Anzila, Gırgırıya, Zeyli, Silas” isimlerinden sonra Zile adını aldı.

Caesar, şimdi sayıları eksik de olsa kendi 3 lej­yonu, Galat lejyonu ve süvarisi ile Pontus kralı Pharnakes’le he­saplaşmaya hazırdı. Nikomedes’in de vasiyeti ile krallı­ğını Roma’ya bırakması sonucu Mithridates yeniden Bitinya’ya saldırdı ve bir Roma ordusunu İstanbul Kadıköy/Khalkedon’da kuşattı. O sırada ordusu ile Ki­likya’dan (Anamur-Çukurova arası) yola çıkıp Frigya’ya (Es­kişehir-Kütahya) yürüyen gene­ral Lucullus, Pontus Ordusu’nu Manyas gölü yakınında kıstırdı ve yoketti. Daha sonra da diğer Pontus kuvvetlerini Granikos’da (Biga Çayı, Büyük İskender’in MÖ 334’de Pers ordusunu ilk de­fa yendiği yer) kılıçtan geçirdi. 53′de Craussus’un öldürülmesi ve Pompeius’la Caesar”ın arasındaki ilişkinin bozulması üzerine Birinci Triumvirlik sona erdi.

Julius Caesar, burada 23 yerinden bıçaklanarak 15 Mart’ta hayatını kaybetti. Fakat daha sonra 1.1 milyon dolarlık bir restorasyon projesiyle birlikte 2021 yılında halka açık bir tarih alanı olarak düzenlenmek üzere çalışmalara başlandı. Öte yandan tarih sahnesindeki esas hain, Decimus Junius Brutus Albinus’tur. Ancak oyunda adı pek geçmez ve yanlış telaffuz edilmiştir. Brutus’un aile adı lekelenince Caesar, bu durumu düzeltebilmesi için ona siyasetçiler arasında bir iş sağlamıştır. Ancak sonunda Decimus, suikastta kilit rol oynayan kimselerden biri olarak tarihe geçmiştir.

Her Zevke Uygun Sezar Heykel Tasarımları

Aynı yıl yaz mevsiminin sonlarında doğru Morini ve Menapilere boyun eğdirdi ve Britonların bir önceki yıl kendisine karşı savaşan Venetilere yardım ettiği gerekçesiyle Britanya’ya geçti. İstihbaratı zayıftı ve Kent kıyılarında bir kıyıbaşını ele geçirdiği halde bu durumu muhafaza etmenin güçlüklerinden dolayı kışı geçirmek üzere Galya’ya geri döndü. Ertesi yıl daha büyük bir güç ve daha iyi hazırlanarak geri dönen Sezar ülkenin içlerine kadar ilerledi ve Trinovanteli Mandubracius’u, rakibi Cassivellaunus ile anlaşma sağlayarak müttefik kral olarak tespit etti. Ambiorix’in ortadan kaldırılmasıyla Sezar artık Galya’nın tamamen kontrol altına alındığına kanaat getirdi. Aynı yıl konsül olarak görev yapmakta olan Cicero, cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmek için bir tertip hazırlayan Catilina’nın planlarını açığa çıkarınca Catulus ve diğerleri Sezar’ın da bu planın bir parçası olduğunu iddia ettiler.

ArtemisDükkanJulius SezarHeykeli 25 Cm

Ne Roma’daki içsavaş ne de başka yerlerdeki sorunlar umurunda değil gibiydi. Hatta ünlü hatip senatör Cicero, Ara­lık MÖ 48’den Haziran MÖ 47’e kadar Roma’ya Caesar’dan bir mektup ya da haber gelmediğin­den şikayet ediyordu. Piso ve Pompeius’un yardımıyla Sezar bu durumu değiştirdi ve bunun yerine Cisalpina Galya ve İllirya’ya ilave olarak Gallia Narbonensis eyaletlerinin yönetimine atandı. Bu sayede dört lejyonun komutasını eline almış olmanın yanında beş yıl süreyle hakkında dava açılmasını engelleyen bir dokunulmazlığa da kavuşmuş oldu. Konsüllük görevi sona erince, görev yaptığı süre içindeki yolsuzluklar yüzünden hakkında dava açılma tehlikesi belirince henüz görev süresi bitmeden Roma’dan ayrılarak atandığı eyalete gitti.

Retoriğini mükemmelleştirmek amacıyla MÖ 75 yılında Cicero’yu da eğitmiş olan Apollonius Molon’un yanına, Rodos’a gitti. Bu sırada Mısır’a varan Sezar, Kleopatra ile kız kardeşi arasındaki taht kavgasını Kleopatra’nın lehine halletti, sonraAnadolu’ya geçti. Burada Pontus Kralı Pharnakes’i yendi (M.Ö. 47), zaferini senatoya hitaben söylediği “Geldim, gördüm,yendim” şeklindeki ünlü sözüyle bildirdi.

Silahlarını bı­rakarak kaçmak amacıyla kendi mevzilerinin bulunduğu tepeye tırmanabilenler bile hızla takip eden Romalıların kılıçları altın­da can verdiler. Lucullus bu yenilgiden so­rumlu tutularak görevden alındı ve yerine general Pompeius, bü­yük yetkilerle Roma senatosu ta­rafından Anadolu’ya gönderildi. MÖ 66’da Pompeius, Nikopolis adını verdiği yerde (Sivas/Su­şehri yakınında) Mithridates’e son yenilgisini tattırdı ve Kırım’a kaçan kral burada İtalya’ya sal­dırmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Oğlu Pharnakes’in ken­disini desteklemeyen ve savaş­tan bıkan diğer şehir devletlerini babasına karşı ayaklandırmasıy­la umutsuzluğa düşen kral Mith­ridates, paralı askerlerinden bir Galatlıya emir verip kendisini öldürttüğünde 69 yaşındaydı. Jül Sezar’ın daha sonraki zaferleri birbirini kovaladı, MÖ 45 yılında İspanya’da Pompeius’un iki oğlunu yenilgiye uğrattı.

Ancak Sezar’ın gözü cumhuriyetin en yüksek magistralığı olan Konsüllük görevindeydi. Ortada bir sorun vardı ve Sezar eğer zafer alayına katılırsa bir asker olarak kalmalı ve Roma şehir surlarının gerisinde beklemeliydi ancak konsüllük seçimlerine katılmak istiyorsa komutayı bırakmalı ve şehre sıradan bir yurttaş gibi girmeliydi. Senato’dan seçimlere in absentia (gıyabında) olarak katılmak için izin istedi ancak bu talep Cato tarafından bloke edildi. Zafer alayı ve Konsüllük arasında bir seçim yapmak durumunda kalan Sezar, Konsüllüğü seçti.